Illustrasjon: abstrakt

Connect kreftpasient og pårørende

Støtteprogrammene Connect pasient og Connect pårørende er utviklet for å hjelpe personer som er berørt av kreft med å mestre utfordringer sykdommen kan gi, gjennom informasjon og kommunikasjon. Hensikten med programmene er å være en ekstra støtte i tillegg til vanlig behandling og oppfølging. Programmene er utviklet med fokus på brukervennlighet slik at det skal være enkelt og oversiktlig å bruke.

Connect pasient

I Connect pasient er det blant annet kvalitetssikret informasjon om kreft og behandling, man kan notere tanker i en dagboksfunksjon, og man kan få konkrete råd og tips for å lindre symptomer, plager og bekymringer. Det er i tillegg mulig å kommunisere med helsepersonell og andre personer i samme situasjon gjennom meldinger og anonyme forum.

Connect pårørende

En kreftdiagnose berører også familien og nettverket rundt pasienten i stor grad. For mange pårørende handler det om å ta seg av den som er syk, så vel som å håndtere egne fysiske, emosjonelle og praktiske utfordringer. I programmet Connect pårørende kan man få informasjon, støtte og rådgivning i en krevende situasjon. Det er mulig å kommunisere med helsepersonell og andre pårørende gjennom meldinger og anonyme forum. I tillegg er det informasjon om det å være pårørende før, under og etter behandling, samt konkrete råd som kan være til nytte for både pårørende og den som er syk.