Foto: Oslo universitetssykehus

Om oss

Vår visjon er å forske fram kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser.