StressProffen

Kan en app bidra til stressmestring for deg som lever med kreft?

Read more about the study in English.

 

Har du kreft og kan tenke deg å hjelpe oss med å teste om en app kan redusere stress? Da vil vi gjerne ha kontakt med deg!

Vi har utviklet en app for stressmestring som vi håper kan hjelpe de som lever med kreftsykdom til å håndtere stress. Appen heter "StressProffen", og er utviklet i samarbeid med helsepersonell og mennesker som lever med kreft. For å få programmet så nyttig som mulig har vi også hatt en pilotutprøving.

Vi ønsker nå å komme i kontakt med deltakere til studien som skal teste om appen er effektiv.

Om stressmestringsappen

Appen inneholder et stressmestringsprogram som kombinerer komponenter fra velprøvde stressmestringstiltak utviklet blant annet ved Mayo-klinikken i USA. Den er laget av Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved Oslo Universitetssykehus og er utviklet med støtte fra Kreftforeningen.

Programmet er bygd opp av 10 moduler som inneholder informasjon og øvelser. Det vil gå tre dager fra en starter på en modul til neste modul åpner seg. Appen er tilpasset både android og ios (apple), og kan brukes både på mobil og nettbrett.

Studie for å teste om appen har innvirkning på mestring av stress

Vi er i gang med studien hvor vi skal teste om bruk av appen har innvirkning på mestring av stress. Her trenger vi kontakt med mange som kan tenke seg å hjelpe oss ved å delta i studien. 

For å undersøke om programmet er nyttig, vil studiedeltakerne bli inndelt i to grupper; én gruppe som får tilgang til stressmestringsappen og én sammenligningsgruppe som får sitt vanlige oppfølgingstilbud. De som blir med i studien vil bli tilfeldig (randomisert) fordelt i en av de to gruppene.

Hvis programmet er nyttig, vil det i framtiden kunne være aktuelt å tilby lignende tjenester som en del av det ordinære tjenestetilbudet til pasienter med kreftsykdom.

Kriterier for å kunne delta:

  • Være under behandling for kreft eller tidligere ha gjennomgått behandling for kreft
  • Maksimum ett år siden avsluttet behandling på sykehus
  • Ha fylt 18 år
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig
  • Disponere egen smarttelefon eller nettbrett
  • Ha mulighet til å delta på et oppstartsmøte ved Oslo Universitetssykehus for introduksjon til stressmestring og innføring i bruk av appen

Hva innebærer det å delta?

Dersom du ønsker å delta i studien vil vi først be om et skriftlig samtykke fra deg og be deg svare på spørreskjema om bakgrunnsopplysninger, stress og livskvalitet. Deretter vil du bli tilfeldig fordelt i enten gruppen som får tilgang til stressmestringsappen eller i sammenligningsgruppen. De som får tilgang til appen vil så delta på et oppstartsmøte ved Oslo Universitetssykehus.

Alle får tilsendt oppfølgingsspørsmål etter 3, 6 og 12 måneder. De som er i sammenligningsgruppen vil få tilgang til stressmestringsappen etter endt studieperiode.

Ønsker du å lese samtykkeskjemaet, kan du gjøre det her.