StressProffen

Kan en app bidra til stressmestring for deg som lever med kreft?

Read more about the study in English.

 

Rekrutteringen til studien er nå avsluttet. På denne siden kan du lese mer om studien og finne lenke til publikasjoner. Er du deltaker i studien og ønsker å komme i kontakt med oss, finner du kontaktinfo til høyre (på PC og nettbrett) eller nederst på siden (mobil).

Vi har utviklet et appbasert program for stressmestring som vi håper kan være til nytte for  de som lever med kreftsykdom. Programmet heter "StressProffen", og er utviklet av forskere i samarbeid med helsepersonell og mennesker som lever med kreft. For å få StressProffen-programmet så nyttig som mulig har vi hatt en pilotutprøving, og er nå inne i siste fase av en randomisert kontrollert studie.

Om stressmestringsprogrammet

Appen StressProffen inneholder et stressmestringsprogram som kombinerer komponenter fra velprøvde, evidensbaserte stressmestringstiltak. Den er laget av Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved Oslo Universitetssykehus og er utviklet med støtte fra Kreftforeningen.

Programmet er bygd opp av 10 moduler som inneholder informasjon og øvelser relatert til stress og mestring. Appen er tilpasset både android og ios (apple), og kan brukes både på mobil og nettbrett.

Studie for å teste effekt

For å undersøke om programmet er nyttig, har studiedeltakere blitt inndelt i to grupper; én gruppe som fikk tilgang til stressmestringsappen og én sammenligningsgruppe som fikk sitt vanlige oppfølgingstilbud. De som er med i studien har blitt tilfeldig (randomisert) fordelt i en av de to gruppene.

Hvis programmet viser effekt, vil det i framtiden kunne være aktuelt å tilby lignende tjenester som en del av det ordinære tjenestetilbudet til pasienter med kreftsykdom.

Publikasjoner

På denne siden kan du finne oversikt over og lenke til publiserte artikler fra studien.