Artikler og presentasjoner

Artikler

 • Børøsund E, Varsi C, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Sleveland HRS, Bergland A, Solberg Nes L (2019). Pilot testing an app-based stress-management intervention for cancer survivors. Translational Behavioral Medicine (epub ahead of print). https://doi.org/10.1093/tbm/ibz062

 • Børøsund E, Mirkovic J, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Bergland A, Westeng M, Solberg Nes L (2018). A Stress Management App Intervention for Cancer Survivors: Design, Development, and Usability Testing. JMIR Formativ Res 2018;2(2):e19. DOI: 10.2196/formative.9954

Abstracts

 • Børøsund E, Varsi C, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Sleveland HRS, Bergland A, Solberg Nes L (2019). Pilottest av et appbasert stressmestringsprogam for pasienter med kreft. Norsk sykepleierforbunds 18. nasjonale e-helsekonferanse, 13.-14. februar, Lillestrøm. Poster
 • Børøsund E, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Sleveland HR, Solberg Nes L (2018). Stress management in cancer: A feasibility pilot of an app-based program. Nordic Conference in Nursing Research, June 13-15, Oslo, Norway. Muntlig presentasjon.
 • Børøsund E, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Sleveland HR, Bergland A, Solberg Nes L. StressProffen: Pilot results of a stress management app for patients with cancer. 39th Annual Meeting & Scientific Sessions of the Society of Behavioral Medicine, Apr 11-14, New Orleans LA, USA. Abstract C 033, Annals of Behavioral Medicine, 52, (Suppl), doi.org/10.1093/abm/kay013. Poster.
 • Børøsund E, Bergland A, Solberg Nes L (2018). Stressmestring som en app-basert intervensjon? Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst, Mar 7-8, Fredrikstad. Muntlig presentasjon og poster
 • Børøsund E, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Sleveland HR, Bergland A, Mirkovic J, Solberg Nes L (2018). eHealth, stress management and cancer: Testing av app for use, usability and preliminary impact on health related quality of life and self-regulatory capacity. 15th APOS Annual Conference, Feb 22-24-14,Tucson, Arizona, USA. Muntlig presentasjon. Abstract 4.2. Psycho-Oncolgy, 27 (Suppl 1), 11. DOI: 10.1002/pon.4622.
 • Børøsund E, Mirkovic J, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Solberg Nes L (2017) StressProffen: Developing and Pilot Testing a Stress Management Intervention App for Patients With Cancer. 14th APOS Annual Conference, February 15-18, Orlando, Florida, USA. Poster. Abstract F 39. Psycho-Oncolgy, 26 (Suppl S1)
 • Børøsund E, Mirkovic J, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Solberg Nes L (2016). Design and development of a stress management app for patients with cancer. 37th Annual Meeting & Scientific Sessions of the Society of Behavioral Medicine, Mar 29-April 03, Washington DC, USA. Poster.

Presentasjoner

 • Børøsund E, Solberg Nes (2019). Stressmestringsstudien. App-basert stressmestringsprogram for pasienter med kreft. Kan det bidra til stressreduksjon? Foredrag for Catosentereret. 6. februar, Son.

 • Børøsund E, Solberg Nes (2018). Stressmestringsstudien. Test av et app-basert stressmestringsprogram for pasienter med kreft. Foredrag på tverrfaglig fredagsmøte for Enhet for Strålebehandling ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF. 19 oktober, Oslo, Norway.

 • Børøsund E, Solberg Nes (2018). Stressmestring via app? Resultat fra en studie. Den nasjonale konferansen Læring og mestring 2018. 18. oktober, Oslo, Norge.

 • Børøsund E, Solberg Nes L (2018). Stressmestringsstudien. Bakgrunn, utvikling og resultat fra pilotstudien. Foredrag for senterkoordinatorer ved alle Varedesentrene i Norge, Kreftforeningen. 23. april. Oslo.

 • Børøsund E (2018). Digitale kommunikasjonsverktøy. Erfaring fra forskningsprosjekt. Helt sikker? Ikke uten pasienten! En konferanse om brukermedvirkning og pasientsikkerhet. 22.-23. mars, Fredrikstad.

 • Børøsund E (2018). Hvordan kan en app bidra til stressmestring. Utvikling og pilottesting av et stressmestringsverktøy. Norsk sykepleierforbunds 17. nasjonale e-helsekonferanse, 14.-15. februar, Lillestrøm, Invitert foredrag

 • Børøsund E & Sleveland HR (2017). Stressmestringsstudien. Innhold og erfaringer fra piloten. Foredrag for Avdeling for Psykososial onkologi ved Oslo Universitetssykehus HF, 17. august

 • Børøsund E (2017). Stressmestringsstudien. Kan en app gjøre oss gode til å mestre stress? Foredrag for Kreftforeningen, Oslo, 24. mai

 • Børøsund E (2017). StressProffen – Prosessen. Utvikling, pilot og forberedelser RCT. Foredrag for Lærings- og mestringssenteret, Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus HF, 20. februar

 • Børøsund E (2016). StressProffen – et stressmestringsverktøy for pasienter med kreft. Utvikling, pilot og RCT. Foredrag for Avdeling for Psykososial onkologi, Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus HF, 17. november

 • Børøsund E (2016). Stressmestring via app. Foredrag på Vardesenteret ved Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus HF, 26. august

 • Børøsund E (2016). Utvikling og testing av en stressmestringsapp for pasienter med kreft. Den internasjonale sykepleierdagen. Oslo University Hospital. May 12, Oral presentation.

 • Børøsund E (2015). e-læring – en ny arena for stressmestring! ReHabiliteringskonferansen 2015. Oslo, 13. oktober.