Papers and Abtracts

Abstracts

 • Børøsund E, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Sleveland HR, Solberg Nes L (2018). Stress management in cancer: A feasibility pilot of an app-based program. Nordic Conference in Nursing Research, June 13-15, Oslo, Norway. Antatt som muntlig presentasjon.
 • Børøsund E, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Sleveland HR, Bergland A, Solberg Nes L. StressProffen: Pilot results of a stress management app for patients with cancer. 39th Annual Meeting & Scientific Sessions of the Society of Behavioral Medicine, Apr 11-14, New Orleans LA, USA. Abstract # xxx, Annals of Behavioral Medicine, Vol xx, Issue 1 (Supplement), April 2018. Antatt som poster.
 • Børøsund E, Bergland A, Solberg Nes L (2018). Stressmestring som en app-basert intervensjon? Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst, Mar 7-8, Fredrikstad. Muntlig presentasjon og poster
 • Børøsund E, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Sleveland HR, Bergland A, Mirkovic J, Solberg Nes L. eHealth, stress management and cancer: Testing av app for use, useability and preliminary impact on healt related quality of life and self-regulatory capacity. 15th APOS Annual Conference, Feb 22-24-14,Tucson, Arizona, USA. Oral Presentasjon.
 • Børøsund E, Mirkovic J, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Solberg Nes L (2017) StressProffen: Developing and Pilot Testing a Stress Management Intervention App for Patients With Cancer. 14th APOS Annual Conference, February 15-18, Orlando, Florida, USA. Poster presentation. Abstract F 39. Psycho-Oncolgy, 26 (Suppl S1)
 • Børøsund E, Mirkovic J, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Solberg Nes L (2016). Design and development of a stress management app for patients with cancer. 37th Annual Meeting & Scientific Sessions of the Society of Behavioral Medicine, Mar 29-April 03, Washington DC, USA. Poster presentation.

Presentations

 • Børøsund E (2018). Hvordan kan en app bidra til stressmestring. Utvikling og pilottesting av et stressmestringsverktøy. Norsk sykepleierforbunds 17. nasjonale e-helsekonferanse, 14.-15. februar, Lillestrøm, Invitert foredrag
 • Børøsund E & Sleveland HR (2017). Stressmestringsstudien. Innhold og erfaringer fra piloten. Foredrag for Avdeling for Psykososial onkologi ved Oslo Universitetssykehus HF, 17. august
 • Børøsund E (2017). Stressmestringsstudien. Kan en app gjøre oss gode til å mestre stress? Foredrag for Kreftforeningen, Oslo, 24. mai
 • Børøsund E (2017). StressProffen – Prosessen. Utvikling, pilot og forberedelser RCT. Foredrag for Lærings- og mestringssenteret, Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus HF, 20. februar
 • Børøsund E (2016). StressProffen – et stressmestringsverktøy for pasienter med kreft. Utvikling, pilot og RCT. Foredrag for Avdeling for Psykososial onkologi, Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus HF, 17. november
 • Børøsund E (2016). Stressmestring via app. Foredrag på Vardesenteret ved Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus HF, 26. august
 • Børøsund E (2016). Utvikling og testing av en stressmestringsapp for pasienter med kreft. Den internasjonale sykepleierdagen. Oslo University Hospital. May 12, Oral presentation.
 • Børøsund E (2015). e-læring – en ny arena for stressmestring! ReHabiliteringskonferansen 2015. Oslo, 13. oktober.