en stresset person

Stressmestring

Et elektronisk stressmestingsverktøy for pasienter med kreft

Prosjektperiode

2015–2019

Finansiering

Kreftforeningen (#4602492)

Om prosjektet

Mange kreftpasienter opplever kreftrelatert stress i form av bekymring, usikkerhet, angst og depresjon, noe som ofte gir nedsatt livskvalitet. Ulike tiltak kan forebygge slike problemer og gi pasienter opplæring i mestringsstrategier med god effekt. Denne studien vil utvikle og teste et elektronisk verktøy for stressmestring. Studien vil kombinere komponenter fra velprøvde kognitive adferds- og stressmestringstiltak utviklet ved Mayo-klinikken i USA, og tilpasse disse komponentene i et elektronisk stressmestringsverktøy for kreftpasienter i Norge.

I fase I (2015/2016) er intervensjonen utviklet og tilpasset Norske forhold i tett samarbeid med pasienter, og spesialister innen psyko-onkologi, stressmestring og eHelse. Intervensjonen ble testet i en pilotstudie og justert etter tilbakemeldinger fra deltakerne.

I fase II (2017/2019) vil effekten av intervensjonen testes i en randomisert kontrollert studie hvor 260 pasienter med ulike typer kreft deltar. Deltagerne i intervensjonsgruppen (n=130) får tilgang til løsningen og vil følges opp av eksperter i kognitiv adferdsterapi og stressmestring gjennom 10 moduler. Kontrollgruppen (n=130) vil få sitt vanlige oppfølgingstilbud, og får tilbud om stressmestringsverktøyet etter endt studieperiode.

Studien tester hypotesen at deltagere med tilgang til stressmestringsverktøyet vil oppleve mindre stress og bekymringer, bedre selvkontroll og økt livskvalitet. Dette måles 0, 3, 6 og 12 måneder etter studiestart. Et ferdig utviklet og testet IKT-basert verktøy vil kunne gi pasienter over hele landet samme tilbud, uavhengig av hvor de bor.

StressProffen

Appen StressProffen er ferdig utviklet og har blitt testet i en pilotstudie med 20 deltakere. Den randomiserte, kontrollerte studien er nå i gang. Her kan du lese mer om studien og melde din interesse om å være med.

Samarbeidspartnere

  • Matthew M. Clark, PhD

    Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

  • Shawna L. Ehlers, PhD

    Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

  • Michael Andrykowski, PhD

    University of Kentucky, KY, USA