EPIO

Lever du med langvarige smerter, og kan tenke deg å teste om en app kan være til hjelp? Da vil vi gjerne ha kontakt med deg!

Smertemestringsprogrammet «EPIO» er laget i form av en app som skal støtte deg som lever med langvarige smerter, og vi håper at den kan bidra til en litt lettere hverdag.  EPIO er utviklet av forskere i tett samarbeid med IT-utviklere, helsepersonell og personer som lever med langvarig smerte. For å få EPIO programmet så nyttig som mulig skal vi nå teste ut effekten av programmet i en studie. 

Om smertemestringsprogrammet EPIO

EPIO programmet er basert på evidens – altså det vi vet kan være effektivt når man lever med langvarige smerter, og inneholder en nøye gjennomtenkt kombinasjon av informasjon og øvelser, med mange gode råd og tips underveis. EPIO er laget av Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) ved Oslo universitetssykehus, med senterleder Lise Solberg Nes som prosjektleder.

EPIO-appen er tilpasset Android og iOS (apple), og kan brukes på smarttelefon og nettbrett.

Om studien

Fra høsten av vil vi starte en studie hvor vi skal teste hva slags innvirkning bruk av EPIO-appen kan ha (f.eks. innvirkning på livskvalitet, smerter, humør og mestring) for folk som lever med smerter. Vi trenger derfor kontakt med mange som kan tenke seg å teste ut appen og delta i studien! 

For å undersøke om EPIO mestringsprogrammet er nyttig, vil studiedeltakerne bli inndelt i to grupper; én gruppe som får tilgang til EPIO-appen og én sammenligningsgruppe som følger sitt ordinære tjenestetilbud. Hvis du sier ja til å delta i studien, vil du bli tilfeldig trukket ut til å inngå i én av gruppene.

Hvis EPIO programmet er nyttig, vil det i framtiden kunne være aktuelt å tilby lignende tjenester som en del av det ordinære tjenestetilbudet til personer som lever med smertelidelser.

Kriterier for å kunne delta:

  • Har fylt 18 år
  • Lever med langvarige smerter (> 3 mnd)
  • Behersker norsk skriftlig og muntlig
  • Disponerer smarttelefon eller nettbrett.
  • Kan delta i introduksjonsmøte ved Aker sykehus i Oslo eller i lokalene til en helseinstitusjon i nærheten av der du bor. 

Hva innebærer det å delta?

Dersom du ønsker å delta i studien vil vi først be om et skriftlig samtykke fra deg. Vi ber deg også om å svare på spørreskjema om bakgrunnsopplysninger, smerter og livskvalitet.

Deretter vil du bli tilfeldig fordelt i gruppen som får tilgang til EPIO smertemestringsprogrammet eller i sammenligningsgruppen. De som får tilgang til EPIO vil så delta på et introduksjonsmøte ved Aker Sykehus i Oslo, eller i lokalene til en helseinstitusjon i nærheten av der du bor. Introduksjonsmøtet blir gjennomført sammen med andre studiedeltakere, men kan i noen tilfeller også gis individuelt.

Alle deltakere får tilsendt spørreskjema med oppfølgingsspørsmål etter 10 - 12 uker, 6 og 12 måneder. De som er i sammenligningsgruppen vil få tilgang til EPIO-appen etter endt studieperiode.

 

Foreløpig inkluderer vi personer til studien som har mulighet til å delta på et introduksjonsmøte i Oslo og omegn.

Kan du tenkte deg å være med i studien, eller ønsker du å få vite mer om studien, kan du fylle ut kontaktskjema her: https://nettskjema.no/a/116978  eller ringe oss på prosjekttelefon: 416 31 978.