Velkommen til seminaret The Power of Personal Strengths!

Oppdatert: 28.06.2019 | Publisert : 24.05.2018

Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning (SPS) ved Oslo Universitetssykehus har gleden av å invitere til seminaret «The power of personal strengths: Potentials of technology for promoting self-management of chronic illness».

På seminaret vil både norske og internasjonale forskere dele sine funn og erfaringer fra forskningsprosjekter med positive tilnærminger til mestring, og hvilket potensial teknologi har for å fremme mestringsfølelse blant personer med langvarige helseutfordringer.

Seminaret holdes i seminarrom 1 på Rikshospitalet onsdag 13. juni fra klokken 09-13. Etter det vitenskapelige programmet vil vi servere en enkel lunsj.

Arrangementet er gratis, men påmelding er påkrevd. Trykk her for å registrere deg.

Utskriftsvennlig program og informasjon om foredragsholderne.

Program

 

09.00 - 09.10

Welcome

Jelena Mirkovic, PhD

 

09.10 - 09.35

Designing technology to support mobilization of patients’ personal strengths in chronic illness management

Jelena Mirkovic, PhD (SPS)
Stian Jessen (SPS)

 

09.35 - 10.00

Development of a digital intervention to promote awareness and patient-health care provider dialog on personal strengths

Ólöf Birna Kristjánsdóttir, PhD (SPS)

 

10.00 - 10.30

The Brain as Predictor of Behavior Change: Brain-behavior connections to promote self-management of health and illness

Shirley M. Moore, PhD, RN (Case Western University, Cleveland)

 

10.30 - 11.00

Break with Coffee

 

11. 00 - 11.30

Staying healthy with a chronic disease: The role of personal goals, goal management and personal strengths

Christina Bode, PhD (University of Twente, Netherlands)

 

11.30 - 12.00

Gamification for health coaching

Alejandro Rivero Rodríguez (Salumedia Tecnologías, Spain)

 

12.00 - 13.00

Concluding remarks and Lunch