Dr. Christiana Bode with her presentation Staying healthy with a chronic disease: An illusion?

Seminar om bruken av styrker blant mennesker med langvarige helseutfordringer

Oppdatert: 19.12.2018 | Publisert : 14.06.2018

13. juni arrangerte Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning seminaret «The power of personal strengths: Potentials of technology for promoting self-management of chronic illness»!

Våre internasjonale samarbeidspartnere presenterte tre ulike tilnærminger til hvordan teknologi kan fremme mestring blant mennesker med kroniske lidelser. Dr. Shirley Moore fra Case Western University i Cleveland presenterte ny og spennende forskning fra Center of Excellence in Self-Management Research. Hva er det som får mennesker til å endre helsevaner, og kan MR bilder av hjernen si oss noe om hvem som er mest mottakelige for livsstilsendring?

 

Dr. Shirley Moore

Dr. Shirley Moore med foredraget The Brain as Predictor of Behavior Change: Brain-behavior connections to promote self-management of health and illness

 

Dr. Christina Bode, startet sitt foredrag med å stille publikum et hypotetisk spørsmål; "can you stay healthy with a chronic disease"? Selvfølgelig kan du det, fortsatte hun, men det er da viktig at mennesker med kroniske lidelser blir oppmuntret til å sette seg mål og jobbe med sine styrker, sammen med behandler og på egen hånd. Sammen med kollegaer ved universitetet i Twente har hun utført en litteraturstudie på bruken av styrker i pasientbehandling. Hvilke resultater ser man så langt?

Alejandro Ivero Rodríguez tar for tiden en doktorgrad ved Mathematics Department at Tampere University of Technology i Finland, og holdt et foredrag om hvordan spillaktig design kan brukes for å gjøre helse-apper mer engasjerende.

 

Alejandro Ivero Rodriguez presenterer ulike helseapper med spillaktig design

Alejandro Ivero Rodríguez presenterer foredraget Gamification for Health Coaching

 

Phd-stipendiat Stian Jessen og prosjektleder og forsker Jelena Mikrovic (begge fra SPS) fortalte om utviklingsprosessen bak en app som fokuserer på styrkebruk blant mennesker med langvarige helseutfordringer. Ólöf Birna Kristjánsdottir, forsker ved SPS, presenterte foreløpige resultater fra en studie om hvordan pasienter med revmatologisk sykdom kan bli mer bevisst sine styrker og kommunisere dem til helsepersonell, ved hjelp av en app. Appen kan du lese mer om her. 

Seminaret avsluttet tre dager med erfaringsutveksling mellom SPS og våre samarbeidspartnere på prosjektet «Styrkebasert sykdomsmestring med spillaktig design». Det store spørsmålet er; hvordan lage en engasjerende app for pasienter som ønsker å bli bedre kjent med sine styrker? Hvis du ønsker å lese mer om prosjektets tidlige fase kan du blant annet sjekke ut Jelena Mirkovic sin nyeste artikkel Developing Technology to Mobilize Personal Strengths in People with Chronic Illness: Positive Codesign Approach!