To kvinner fornøyd med innsatsen ved Nordic Implementation Conference

Representerte SPS ved Nordic Implementation Conference

Oppdatert: 28.06.2019 | Publisert : 31.05.2018

SPS var denne uka representert på Nordic Implementation Conference i København ved stipendiat Berit Seljelid og postdoktor Cecilie Varsi.

Pasientmedvirkning i forskningsprosjekt

Berit Seljelid presenterte en poster om barrierer og fasilitatorer for planlegging av pasientinvolvering i e-helseforskning. Formålet med prosjektet var a) lage en plan for pasientmedvirkning i utviklingen og testingen av et e-helseverktøy for symptomkartlegging og elektronisk kommunikasjon, og b) identifisere hva som tilrettelegger for eller hindrer pasienters deltagelse i forskningsprosjekt.

Barrierer og forutsetninger for pasientmedvirkning

Sammen med en erfaringskonsulent ble en detaljert plan for pasientmedvirkning laget. Pasienten bør, i henhold til planen, være representert på alle stadier av utviklingen av e-helseverktøy, fra planlegging og erfaringsutveksling til brukertesting og tilpassing av funnene. De største barrierene for pasientmedvirkning ble identifisert som manglende kunnskap om metode, tilgang til brukerrepresentant, tidsrammer og begrenset økonomisk støtte. De viktigste forutsetningene for suksess var kunnskap og erfaring med bruken av deltagende metode, samt en positiv og støttende innstilling fra forskergruppa.

Implementering av e-helseløsninger

Cecilie Varsi benyttet anledningen til å presentere SPS sitt arbeid med en systematisk litteraturgjennomgang av implementeringsstrategier for e-helseintervensjoner. Vi vet at e-helseintervensjoner kan ha positive effekter for samhandlingen mellom pasienter og helsepersonell. Men implementeringen av e-helseverktøy er ikke alltid like vellykket. Formålet med litteraturgjennomgangen er å undersøke hvilke implementeringsstrategier som faktisk brukes i e-helseintervensjoner, og hvilke av disse som har vist seg mest effektive.

 

Foto: Cecilie Varsi med presentasjonen "Implementation Strategies used in the implementation of e-health interventions"

 

Les mer om konferansen her.