how we work illustration

Slik jobber vi

Forskere

På SPS har vi forskere med ulik fagbakgrunn som sykepleie, pedagogikk, psykologi og informatikk. Vi er forskere på alle nivåer fra PhD-studenter til seniorforskere som forsker på pasientmedvirkning og hvordan elektroniske løsninger kan bidra til å styrke pasientens perspektiv i møte med helsevesenet og egen behandling.

Løsningsutviklere

Løsningsutviklerteamet vårt består av systemutviklere og designer. Vi står for den den tekniske og kreative utformingen av løsningene. Ulike prosjekt kan ha behov for ulik teknologi, og noe av tiden bruker vi derfor også til å utforske og bli kjent med ny teknologi.

Innholdsarbeidere

SPS har en liten innholdsredaksjon bestående av fire personer som jobber med innholdet i alle løsningene som utvikles her. I tillegg til dette planlegger og koordinerer vi arbeidsoppgaver som skal utføres av løsningsutviklerne. Vi har også mye av kommunikasjonen med pasienter og helsepersonell, både i utvikling og testing av verktøyene og under studiene i sin helhet. 

Erfaringskonsulenter

Erfaringskonsulenter er ansatte som har erfaring med egen sykdom og med helsetjenester. De er viktige for å ivareta pasientperspektivet gjennom utviklingen og i forskningen, og jobber også mye med nettverksbygging i pasientorganisasjoner.

Administrasjon

Heidi og Aina er de som tar seg av den daglige driften av senteret. Heidi er administrativ leder og har oppgaver som omhandler økonomi, strategi og forskningsadministrasjon. Hun har også personalansvar. Aina er administrasjonskonsulent, og har ansvar for innkjøp, fakturabehandling, forværelse og administrasjon.