Bilde av forskningsveien 2b

Organisasjon

SPS er en forskningsenhet organisatorisk plassert ved Medisinsk klinikk, OUS. Senterleder Lise Solberg Nes rapporterer direkte til klinikksjefen Morten Mowe. Senteret har 25-30 ansatte og holder til ved Aker sykehus. Senteret er tverrfaglig og består av forskere på alle nivåer fra PhD til Seniorforsker i ulike fagdisipliner, samt systemutviklere, informasjonsarbeidere og en liten administrasjon.

Ledelse:

Lise Solberg Nes, Senterleder, forskningssjef, N3 

Ledergruppa:

I tillegg til senterleder består ledergruppa av: 

Per Tømmer, Seksjonsleder løsningsutvikling, N4

Heidi Nygård, Seksjonsleder administrasjon, N4

Marianne Westeng, Seksjonsleder innholdsredaksjon, N4

Elin Børøsund, Seniorforsker

Deede Gammon, Seniorforsker

Organisasjonskart:

 

 Organisasjonskart 2019