Audhild Høyem

PhD-stipendiat

Epost
audhild.hoyem@ehealthresearch.no
Telefon
+47 905 47 197
Besøksadresse
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin,
Forskningsparken i Breivika, 3. etg,
Sykehusvn. 23,
9019 Tromsø

Publikasjoner

Se alle